EHF AB är koncernens moderbolag.

EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. I koncernen finns även dotterbolagen Götenehus, Citypark, Forshem Fastigheter och intressebolaget Trähusstaden.

Dotterbolag

Tillsammans utvecklar och bygger vi bostäder över hela landet.

Besök www.gotenehus.se

citypark_logo

Citypark förvaltar parkeringsanläggningar i centrumlägen i bland annat Borås, Göteborg, Skövde, Tranås, Trollhättan och Uddevalla.

Besök www.citypark.se

Forshem Fastigheter utvecklar och förvaltar fastigheter i Västsverige.

Besök www.trahusstaden.se

Intressebolag

Trähusstaden Sverige AB bygger nyproducerade bostäder i form av hyresrätter.

Besök www.trahusstaden.se

Aktieinnehav i övriga bolag

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Besök www.realfastigheter.se