Erik Hemberg Fastighets AB är koncernens moderbolag.

Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.
Företaget är också en av de större delägarna i Götenehus Group som är noterat på First North.

Koncernbolag

Götenehus Group AB är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige.

Besök www.gotenehus,se

citypark_logo
Citypark är ett etablerat parkeringsbolag sedan 20 år och medlem i Swepark.

Citypark förvaltar parkeringsanläggningar i centrumlägen i Uddevalla, Trollhättan, Falkenberg, Strömstad, Göteborg och Stockholm.

Besök www.citypark.se


Lincona AB är erfarna konstruktörer och ingenjörer.

Sedan starten för mer än 25 år sedan har vi utfört uppdrag åt Trafikverket, MSB, kommuner, landsting, entreprenörer, bostadsbolag, byggnadsindustrin och privatpersoner.

Besök www.lincona.se


Tranark AB utgörs av erfarna arkitekter och ingenjörer med bred kunskap.

Med mer än 30 år i branschen erbjuder de ett komplett åtagande från program till färdigställande.

Besök www.tranark.se