Erik Hemberg Fastighets AB är koncernens moderbolag.

Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.
Företaget är också en av de större delägarna i Götenehus Group som är noterat på First North.

Intressebolag

Götenehus Group AB är genom varumärkena Götenehus, VärsåsVillan och Swebostad en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige.

Besök www.gotenehus,se

citypark_logo
Citypark är ett etablerat parkeringsbolag sedan 20 år och medlem i Swepark.

Citypark förvaltar parkeringsanläggningar i centrumlägen i bland annat Uddevalla, Trollhättan, Tranås, Skövde, Göteborg och Stockholm.

Besök www.citypark.se

Aktieinnehav i övriga bolag