EHF AB är koncernens moderbolag.

EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.
Företaget är också en av de större delägarna i Götenehus Group som är noterat på First North.

Intressebolag

I Götenehus Group AB ingår varumärkena Götenehus och Swebostad. Tillsammans utvecklar och bygger vi bostäder över hela landet.

Besök www.gotenehus.se

citypark_logo

Citypark förvaltar parkeringsanläggningar i centrumlägen i bland annat Uddevalla, Trollhättan, Tranås, Skövde, Göteborg och Stockholm.

Besök www.citypark.se

Trähusstaden Sverige AB bygger nyproducerade bostäder i form av hyresrätter.

Besök www.trahusstaden.se

Aktieinnehav i övriga bolag

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige.

Besök www.realfastigheter.se