Välkommen till EHF AB!

EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. I koncernen finns även dotterbolagen Götenehus, Citypark, Forshem Fastigheter och intressebolaget Trähusstaden.

Under fliken Våra fastigheter hittar du inte bara våra fastigheter, utan även exempel på olika etableringar vi gjort under åren, samt en del av våra kommande projektplaner.

DOTTERBOLAG


cityparklogo

INTRESSEBOLAG

AKTIEINNEHAV I ÖVRIGA BOLAG