Välkommen till EHF AB!

EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. Företaget är också en av de större delägarna i Götenehus Group som är noterat på First North.

Under fliken ”Projekt”, hittar du inte bara exempel på olika etableringar vi gjort under åren, utan även en del av våra kommande projektplaner.

INTRESSEBOLAG


cityparklogo

AKTIEINNEHAV I ÖVRIGA BOLAG