Vi arbetar med allt som har med fastigheter att göra

Förvärv av byggnader och tomtmark som vi utvecklar i egen regi eller i partnerskap med andra.

Vårt arbete handlar ofta om att förändra användningsområdet i en fastighet för att öka flöden av besökare och omsättningen i butiker. Ibland handlar det om att förändra den mix av butiker som finns i en stadsdel eller i en centrumkärna. Vår långa erfarenhet och kunskap inom centrumutveckling kommer till god nytta.

Att bidra till att skapa levande stadskärnor genom våra projekt tycker vi känns bra. Vi strävar efter att alltid kunna erbjuda attraktiva lokaler för de olika behov som finns i centrum. Men vi är även öppna för andra projekt.

Nedan kan du klicka dig fram till våra olika fastigheter runt om i landet. Längst ner finner du tidigare ägda fastigheter och genomförda projekt.

Våra fastigheter

Fastigheterna ägs i olika former genom EHF via dotter- och intressebolag.

Tidigare ägda fastigheter och projekt