Vi arbetar med allt som har med fastigheter att göra, förvärv av byggnader och tomtmark som vi utvecklar i egen regi eller i partnerskap med andra.

Vårt arbete handlar ofta om att förändra användningsområdet i en fastighet för att öka flöden av besökare och omsättningen i butiker. Ibland handlar det om att förändra den mix av butiker som finns i en stadsdel eller i en centrumkärna. Vår långa erfarenhet och kunskap inom centrumutveckling kommer till god nytta.

Att bidra till att skapa levande stadskärnor genom våra projekt tycker vi känns bra. Vi strävar efter att alltid kunna erbjuda attraktiva lokaler för de olika behov som finns i centrum. Men vi är även öppna för andra projekt.

Nedan kan du klicka dig fram till våra olika projekt hittills runt om i landet. Redan genomförda projekt och en inblick i de kommande, samt även de butiksetableringar vi bidragit till.

Pågående projekt och fastigheter

Genomförda projekt