2011 förvärvades fastigheten Åberg 14 av Inter Eiendom AS och Conceptor Eiendomsutvikling.

Åberg 14 består av 4 närliggande fastigheter.