Sylte Center i Trollhättan

Sylte Center, Ekoxen 5, har ett bra läge invid E45 och servar både pendlare och omgivande bostadsområden samt den intilliggande skolan. I området finns servicehus och ett stadsdelscentrum. Det är nära gångavstånd till allmänna kommunikationer. I Sylte Center finns såväl den starka lokala ICA-butiken som vårdcentral och folktandvård. Vårdcentralen är nyligen upprustad och har upptagningsområden, förutom de närliggande bostadsområdena, även tätorterna Sjuntorp, Velanda och Lextorp.

Byggnaderna har under de senaste fyra åren genomgått om och tillbyggnation och har därigenom uppnått en mycket hög standard.
Den närliggande Sylteskolan har en pågående tillbyggnad och renovering till ett värde av ca 500 milj. Då för att kunna möta de ökade elevbehovet i området.

Fastighetsbeteckning: Ekoxen 5
Byggår: 1972

Typ
Handel, Kontor, Restaurang, Livsmedel, Vård

Kommun
Trollhättan

Uthyrningsbar area
5 322 kvm