Sylte Center, Ekoxen 5, har ett bra läge invid E45 och servar såväl pendlare som omgivande bostadsområden och den intilliggande skolan. I området finns servicehus och ett stadsdelscentrum. Det är nära gångavstånd till allmänna kommunikationer. I Sylte Center finns såväl den starka lokala ICA-butiken som bibliotek, vårdcentral och folktandvård. Vårdcentralen är nyligen upprustad och servar förutom de närliggande bostadsområdena även tätorterna Sjuntorp, Velanda och Lextorp.

Byggnaderna har under de senaste fyra åren genomgått om och tillbyggnation och har därigenom uppnått en mycket hög standard.
Den närliggande Sylteskolan har en pågående tillbyggnad och renovering till ett värde av ca 500 milj. Då för att kunna möta de ökade elevbehovet i området.

Data
Fastighetsbeteckning: Ekoxen 5
Kommun: Trollhättan
Adress: Myrtuvevägen 19, 19A-H, 19J-K
Tomtarea:16 597 kvm
Uthyrbar area: 5 234 kvm
Byggår: 1972
Antal våningar: 3
Över mark: 3