Vasaporten i Skövde

Handelsfastighet i centrala Skövde med butiker, kontor och parkering. Hyresgäster är bland annat Hemköp, Arbetsförmedlingen och en restaurang. Fastigheten består också av ett parkeringshus med 480 parkeringsplatser för uthyrning. Det pågår planarbete för framtida påbyggnad med bostäder.

Typ
Handel, Kontor, Restaurang, P-hus

Kommun
Skövde

Uthyrningsbar area
7 666 kvm lokalyta
3 300 kvm p-hus