EHF säljer två fastigheter till Götenehus Group

EHF säljer fastigheten Uddevalla Hegardt 2

Kundtjänst öppettider under sommaren

EHF har förvärvat fastighet i Trollhättan.

EHF förvärvade 2022-04-01 Fastighets AB R12 med fastigheten Ratten 12 i Trollhättan.

EHF säljer två utvecklingsfastigheter till Götenehus samt förvärvar en fastighet

EHF säljer två utvecklingsfastigheter till Götenehus samt förvärvar en fastighet EHF säljer även sina andelar (30%) i fastighetsbolaget Trähusstaden till Götenehus, som sedan tidigare äger 20 procent i Trähusstaden.

EHF tecknar avtal med Svenska Bio om biograf i Odenhuset i Trollhättan

EHF tecknar avtal med Svenska Bio om biograf i Odenhuset i Trollhättan EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt med Svenska Bio om Biograf med sju salonger.

EHF tecknar avtal med Västra Götalandsregionen Regionhälsan i Trollhättan centrum

EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt med Västra Götalandsregionen gällande en barnmorske- och ungdomsmottagning

Försäljning av fastigheten Skytteln 19 i Tranås

EHF har idag via en bolagsaffär sålt fastigheten Skytteln 19 i Tranås till Gröna Skolfastigheter AB.

Goda initiativ skapar nya möjligheter

I en av våra fastigheter i Skövde finns Restaurang Hållbar, som tillsammans med andra aktörer i Skövde skapat en pop-up krog utomhus.

God jul och gott nytt år!

EHF ökar sitt innehav i Götenehus

EHF förvärvar central fastighet i Skövde

Avtal med Aspia, nytt kontor i Odenhuset Trollhättan

EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt för kontor.

Avtal med Trafikverket, nytt kontor i Odenhuset i Trollhättan

EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt för kontor.

EHF utvecklar Odenhuset

EHF har fått bygglov för en större renoveringar och ombyggnation av fastigheten. Läs mer

EHF dotterbolag vinner markanvisningar i Skövde

Trähusstaden har vunnit markanvisning i Trädgårdsstaden etapp 3, del 1.

Trähusstaden Sverige AB har vunnit markanvisning av Kv. Fågelbadet och avser att bygga ca 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus.

I motiveringen kan man läsa bland annat: ”Kvarteret är fint gestaltat med en trevlig boendemiljö och mycket gemensamma ytor. Förslaget redovisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Etapp 1 och 2

Trähusstaden har förutom kv. Drakslätten (etapp 1) som är inflyttningsklart efter sommaren även påbörjat projektering av kv. Staktetet 1, som är en del av etapp 2 i Trädgårdsstaden.

→ Besök Trähusstadens hemsida

Götenehus

Även Götenehus har vunnit markanvisning i etapp 3, del 1. Götenehus avser att bygga 17 stycken radhus i ägenderättsform.

I motiveringen beskrivs kvarteret såhär: ”Bebyggelsen har tydliga och enkla former med markerade entréer för vartannat radhus och en trevlig utemiljö med stora trädgårdar för varje hus”.

→ Läs Götenehus pressmeddelande här.

EHF ansöker om plantillstånd Sylte center

EHF har ansökt om plantillstånd för Sylte center, Trollhättan.

Läs mer