Forshem Fastigheter, intressebolag till EHF har tillträtt två fastigheter i Trollhättan

Götenehus Group AB (publ) fortsätter att investera i fastigheter genom dotterbolaget Forshem Fastigheter. Torsdagen den 1 juni tillträdde Forshem Fastigheter två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Förvärvet är ytterligare ett exempel på bolagets tillväxtambitioner inom Fastighetsutveckling.

De två aktuella fastigheterna, Diana 3 och 6 respektive Trollet 9, ligger i centrala Trollhättan i nära anslutning till innerstadsgallerian Odenhuset som Forshem Fastigheter förvärvade i oktober 2022.

– De två fastigheterna består av kontor, butiker och restauranger och är till stor del uthyrda, vilket innebär att de bidrar med en god direktavkastning. Några av de större lokalhyresgästerna utgörs av Arbetsförmedlingen, Statens servicecenter, tandvårdsklinik och apoteksverksamhet, säger Martin Klaesson, affärsområdeschef för Fastighetsutveckling på Götenehus Group.

Läs Götenehus pressmeddelande i sin helhet här →