EHF förvärvar fastigheter i Skövde och Göteborg

EHF förvärvar ytterligare en central fastighet i Skövde. Fastigheten ligger i huvudstråket i centrum och säljare är Oscar Properties.

Fastigheten (Heimdal 17) har en total lokalarea på 5 052 kvadratmeter och består av 8 st bostäder, garage samt kommersiella lokaler.

Läget är avgörande och fastigheten ligger intill Commerce och Hertig Johans Torg på Rådhusgatan som har utvecklats till att bli Skövdes naturliga mötesplats med matfestival, torghandel samt plats för restauranger, pubar och nattklubbar.

Heimdal 17 i Skövde

Bagaregården 17:23 i Göteborg

”Fastigheten har en betydande vakans på ca 3000kvm vilket skapar möjligheter för oss som fastighetsutvecklare att skapa nya värden. Den tidigare Nordea lokalen har ett fantastiskt läge med tillgänglighet till allt vad Skövde har att erbjuda. Dessutom ser vi närheten till Vasaporten och den stora laddplatsen som vi inviger där som en stor tillgång för området”, säger Patric Westdahl, Affärsutvecklingschef på EHF.

Enligt Fastighethetsägarnas Cityindex har Skövde en inpendling i stadskärnan på 481% dagtid men bara ca 4% av befolkningen som bor där. Det finns med andra ord god potential i att utveckla köpkraften genom att förtäta och bygga fler bostäder.

”Affären med Oscar Property och där om förvärvet av Ga: Nordeahuset ser vi nu med spänning fram emot att få utveckla. Då utifrån att vi på EHF ser såväl Fastighetens utvecklingspotential som dess läge ihop med att det är just i Skövde som vi ser som Tillväxtmotorstaden i Skaraborg.
Stora delar av fastigheten har stått tom sedan Nordea flyttade ut, något som vi nu snarast kommer att ta tag i och skapa en plan för”, säger Per Alexanderson, VD på EHF.

Fastigheten (Bagaregården 17:23) i Göteborg ligger i Gamlestaden, Malmsjögatan 8. En stadsdel i omställning som nu utvecklas till ett område där människor vill och kan bosätta sig. Fastigheten är 10001kvm och är fullt uthyrd.

Målsättningen för området är att bli Göteborgs mest kreativa plats att arbeta på för visionärer och cirkulära entreprenörer. En plats där man både vill bo och leva. Där gammalt möter nytt.

”Långsiktigt kan denna fastighet utvecklas med andra ändamål och vi kommer arbeta med utvecklingsfrågan parallellt som vi förbättrar förutsättningarna för vår hyresgäst”, säger Patric Westdahl, Affärsutvecklingschef på EHF.

”Affären med Rederibolaget Thun AB har utförts i god anda där nu vi på EHF ska utvärdera vad för framtida funktion som denna fastighet skall kunna erbjuda. Gammelstadens är en del av Göteborg som är mitt i sin omställning, och där gammalt möter nytt”, säger Per Alexanderson, VD på EHF.

Vi på EHF tackar våra samarbetspartners för att möjliggöra affären.

Advokatfirman Delphi Göteborg-Stockholm, New Property Stockholm som förmedlare av Skövdefastigheten, Newsec Göteborg som förmedlare av Göteborgsfastigheten.

EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. I koncernen finns även dotterbolagen Götenehus, Citypark, Forshem Fastigheter och intressebolaget Trähusstaden.

Kontakter:

Patric Westdahl, Affärsutvecklingschef EHF AB
patric.westdahl@ehfab.se  0708-880607

Per Alexanderson, VD EHF AB
per.alexanderson@ehfab.se  010-456 44 87