EHF förvärvade 2022-04-01 Fastighets AB R12 med fastigheten Ratten 12 i Trollhättan.

Fastigheten är centralt belägen på Hedekullevägen/Kardanvägen, vid industriområdet intill E45 med goda kommunikationsvägar och består av ca. 3900 m² uthyrbar area, varav ca. 2044 m² industrilokaler.

Fastigheten är vid tillträdet helt vakant, men iordningställs till ny hyresgäst för inflyttning in 1 oktober 2022.

Ny hyresgäst blir IRCON Drying System AB, som kommer hyra hela fastigheten.

Kort fakta om fastigheten:

 • Byggnaden uppfördes 2008 och byggdes ut 2012.
 • Tomtyta: 3918 m²
 • Lokalyta: 2044 m²
  • Lager: 747 m²
  • Produktion: 327 m²
  • Kontor: 865 m²
  • Övrig yta: 105 m²

Utlåtande av Per Alexanderson, VD EHF:

EHFAB fortsätter att köpa fastigheter i Trollhättan. Denna gång en fin industri-/verkstadsbyggnad i bästa läge med en ny stabil hyresgäst.