EHF förvärvar produktionsfastighet av Nimbus Group

– Ännu en utvecklingsfastighet kommer in i EHF koncernen där vi direkt går igång med en om- och tillbyggnad för skapa värde till hyresgästen Nimbus. Speciellt kul att komma in i Mariestads kommun. En kommun som har många spännande projekt på G och med ett geografiskt spännande läge utmed Vänern och en E20 under utveckling. Att de också har ett kommunalråd som för en tid sedan vid en konferens i Glasgow gav ett stort eko på positivt sätt gör det inte mindre spännande. Hållbart!, säger Per Alexanderson, VD EHF AB.

Utdrag ur Nimbus Group AB pressmeddelande:

Nimbus Group AB (publ) har slutfört försäljningen av bolagets produktionsfastighet i Lugnås utanför Mariestad i enlighet med tidigare kommunicerade avsiktsförklaring. Köpeskillingen uppgår så som tidigare meddelats till totalt 100 MSEK med avdrag för latent skatt och planerade investeringar om 15 MSEK. Köpare är Råbäcks Egendom AB som ägs av familjen Hemberg genom bolaget EHF AB. I samband med tillträdet har Nimbus Group tecknat ett 15-årigt hyresavtal som säkerställer fortsatt produktion vid anläggningen.

Som en del av överenskommelsen kommer EHF AB att investera totalt 15 MSEK i en ombyggnation som ökar anläggningens kapacitet både vad gäller storleken på de båtar som kan byggas samt total produktionsvolym. Ombyggnationen av anläggningen i Lugnås kommer att inledas i början av september.

EHF AB är en fastighetskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.
– Vi har en tydlig lokal förankring och därför är det extra roligt att som ägare få vara med och utveckla Nimbus verksamhet långsiktigt här i området. Jag ser fram emot många år av gott samarbete oss emellan, säger Erik Hemberg.