EHF AB förvärvar fastigheter i Uddevalla

EHF har undertecknat avtal om förvärv av Thorild 12, (Gallionen) samt ytterligare 2 fastigheter Barken 6 (fd Bohuslän 5) och Varvet 3, fd Matsäljarna. Tillträde sker 2 oktober 2023.

EHF är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige.

-”EHF har under de senaste åren breddat sin verksamhet till att omfatta hela näringskedjan inom fastighetsbranschen säger Affärsutvecklingschef Patric Westdahl på EHF. Idag är vi majoritetsägare i Götenehus Group AB med dotterbolagen Trähusstaden och Forshem fastigheter och delägare i Real Fastigheter AB så vi har intressen både i villamarknaden, förvaltar hyresrätter, bygger bostadsrätter, Industri och logistikfastigheter samt kommersiella fastigheter inom EHF.

-”Kärnan har dock alltid varit fastighetsutveckling av centrumnära fastigheter. Det är en utmaning och med stor ödmjukhet som vi ger oss på Gallionen. Uddevalla finns i vårt hjärta och EHF har sitt huvudkontor här och efter att ha ägt och utvecklat många av fastigheterna i centrum, byggt bion mm så känns det spännande att få jobba tillsammans med Uddevalla Kommun igen och ta tag i Uddevalla centrum.”

-”Det har gjorts ett gediget arbete med utveckling av Vision kring stadsutveckling kring Bäveån och de närmaste 30 åren kommer det att tillkomma 4000 bostäder i Uddevalla centrum i de områden som tidigare varit ytparkeringar, industri och hamnområden så centrum kommer växa västerut. EHF vill vara en del av denna utveckling.”

-”Staden har investerat stort i det fysiska gaturummet och nu behöver vi få köpkraften tillbaka i centrum. Exakt hur detta ska göras blir en process och ett stort arbete som vi kommer jobba med tillsammans med övriga aktörer. Just nu pågår även färdigställandet av 22 Bostadsrätter som Götenehus bygger på Kungsgatan, det finns fortfarande några lägenheter kvar som inte är sålda men alla bostäder i centrum innebär ökad köpkraft. ”

-”EHF har mycket erfarenhet med oss från andra städer, Trollhättan, Skövde, Lidköping, Mariestad, Borås, Tranås och Göteborg där vi idag arbetar aktivt med utveckling av olika fastigheter och stadsutvecklingsfrågor.”

Kontakt:

Patric Westdahl, Affärsutvecklingschef EHF
Patric.westdahl@ehfab.se 0708-880607 www.ehfab.se

Per Alexanderson,Koncernchef EHF
Per.alexanderson@ehfab.se, 073-0962287, www.ehfab.se