EHF AB har tecknat avtal om en etablering av butikskedjan Normal i Gallionen i Uddevalla.

2023-11-21

EHF har undertecknat ett hyresavtal med Normal i Gallionen. Avtalet innebär att Normal kommer att få ett butiksläge på Kungsgatan 1 (Kungsgatan/Västerlånggatan). Upphandling av entreprenad och byggnation påbörjas omgående och under andra kvartalet 2024 kommer butiken att öppna på ett datum som Normal kommunicerar senare.

”Vi har jobbat med fastigheten i ett halvår med olika intressenter och Normal är det bästa för flödet i centrum. De har ett brett utbud och är en aktör som ger många människor ytterligare en besöksanledning till centrum.”, säger Patric Westdahl, Affärsutvecklingschef på EHF AB.

Genom etablering av Normal så är gatuplanet på Gallionen fullt uthyrt och tillsammans med det kommande Biblioteket, Statens Servicecenter (öppnar 14/12, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket) så finns också Espresso House, Kicks, Synsam samt Sko och Nyckelservice i gatuplanet sedan tidigare.

”Vi ser fram emot att öppna en ny butik i Uddevalla. Vårt koncept skiljer sig från andra detaljhandelskedjor med våra onormalt låga priser och det tror vi att våra kunder kommer att uppskatta”, säger Jan Nyberg, VD på Normal.

Kontakt:

Patric Westdahl, Affärsutvecklingschef EHF AB
E-post: patric.westdahl@ehfab.se
Telefon: +46(0)708-880607
www.ehfab.se

EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. I koncernen finns även dotterbolagen Götenehus, Citypark, Forshem Fastigheter och intressebolaget Trähusstaden.

Jan Nyberg, VD, NORMAL Sweden AB
Epost: jany@normal.se
Telefon: +46(0)70-689 37 60
www.normal.se