EHF tecknar avtal med Västra Götalandsregionen Regionhälsan i Trollhättan centrum

EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt med Västra Götalandsregionen gällande en barnmorske- och ungdomsmottagning

Försäljning av fastigheten Skytteln 19 i Tranås

EHF har idag via en bolagsaffär sålt fastigheten Skytteln 19 i Tranås till Gröna Skolfastigheter AB.

Goda initiativ skapar nya möjligheter

I en av våra fastigheter i Skövde finns Restaurang Hållbar, som tillsammans med andra aktörer i Skövde skapat en pop-up krog utomhus.

God jul och gott nytt år!

EHF ökar sitt innehav i Götenehus

EHF förvärvar central fastighet i Skövde

Avtal med Aspia, nytt kontor i Odenhuset Trollhättan

EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt för kontor.

Avtal med Trafikverket, nytt kontor i Odenhuset i Trollhättan

EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt för kontor.

EHF utvecklar Odenhuset

EHF har fått bygglov för en större renoveringar och ombyggnation av fastigheten. Läs mer

EHF dotterbolag vinner markanvisningar i Skövde

Trähusstaden har vunnit markanvisning i Trädgårdsstaden etapp 3, del 1.

Trähusstaden Sverige AB har vunnit markanvisning av Kv. Fågelbadet och avser att bygga ca 28 hyresrättslägenheter i flerbostadshus.

I motiveringen kan man läsa bland annat: ”Kvarteret är fint gestaltat med en trevlig boendemiljö och mycket gemensamma ytor. Förslaget redovisar nytänk med solceller på tak, laddningsstolpar och väderskyddade utrymmen för cykel i kvarteret.

Etapp 1 och 2

Trähusstaden har förutom kv. Drakslätten (etapp 1) som är inflyttningsklart efter sommaren även påbörjat projektering av kv. Staktetet 1, som är en del av etapp 2 i Trädgårdsstaden.

→ Besök Trähusstadens hemsida

Götenehus

Även Götenehus har vunnit markanvisning i etapp 3, del 1. Götenehus avser att bygga 17 stycken radhus i ägenderättsform.

I motiveringen beskrivs kvarteret såhär: ”Bebyggelsen har tydliga och enkla former med markerade entréer för vartannat radhus och en trevlig utemiljö med stora trädgårdar för varje hus”.

→ Läs Götenehus pressmeddelande här.

EHF ansöker om plantillstånd Sylte center

EHF har ansökt om plantillstånd för Sylte center, Trollhättan.

Läs mer

EHF utvecklar Oden i Trollhättan

EHF har ansökt om plantillstånd för Kv. Oden 7, Trollhättan. Läs mer

EHF förvärvar fastigheter i Tranås och Trollhättan

Förvärven av fastigheterna sker genom en bolagsaffär och säljare är Agora.

Fastigheterna i Tranås: Norra Missionen 13 och Telefonen 19.
Fastigheten i Trollhättan: Odenhuset (Oden 7).

EHF ser fram emot att fortsätta utvecklingen av dessa centralt belägna fastigheter i såväl Tranås som Trollhättan.

Totalt för de tre fastigheterna rör det sig om ca. 34 500 m² uthyrningsbar yta.

Läs mer

EHF har ökat sitt innehav i Götenehus

Götenehus huvudägare EHF AB har ökat sitt innehav i bolaget.

Götenehus huvudägare EHF AB (EHF) flaggar för att ägarandelen tillsammans med Erik Hembergs privata innehav nu överstiger 50 procent av både rösterna och kapitalet i bolaget. Det förändrar däremot inte bolagets långsiktiga planer, utan ska ses som privat investering, säger Erik Hemberg som äger EHF.

Läs mer

EHF bildar fastighetsbolag för hyresrätter tillsammans med Götenehus och G & K Blanks Fastigheter AB

Trähusstaden Sverige AB är det nystartade bolaget. Affärsidén går ut på att med hjälp av sina ägares övriga bolag, utveckla och bygga hyresbostäder i utvalda tillväxtorter med långsiktig hållbarhet för människor och utifrån devisen -Rätt produkt på rätt plats till rätt
pris!

Läs mer

Försäljning av fastigheten Haren 3 Vänerskolan i Vänersborg

EHF har via dotterbolaget Nordanland Fastigheter AB ingått avtal med Intea Fastigheter AB om försäljning av fastigheten Haren 3 Vänerskolan i Vänersborg. Läs mer

Götenehus har vunnit ramupphandling för SABO Kombohus Småhus

Småhus med bra planlösningar som passar in på olika platser och som uppvisar många olika alternativ på fasad och tak är några av argumenten som gjorde att Götenehus vann SABOs ramupphandling av småhus. Läs mer

Prissponsor årets parasportprofil

EHF AB är prissponsor till Årets Parasportprofil på Uddevalla Idrottsgala. Läs mer

Försäljningen av Fastighets AB Kompaniet 3 genomförd

Den nya fastighetsägaren Real Holding i Sverige AB tillträdde fastigheten i Tranås 21 februari efter att ha flyttat fram tillträdet som var planerat under hösten. Försäljningen har skett i bolagsform och baserats på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK. Läs mer

EHF AB redovisar utfallet av budpliktsbudet på Götenehus

EHF AB (”EHFAB”) lämnade den 30 november 2017 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 14 december 2017 och löpte ut den 11 januari 2018. Läs mer