Försäljningen av Fastighets AB Kompaniet 3 genomförd

Den nya fastighetsägaren Real Holding i Sverige AB tillträdde fastigheten i Tranås 21 februari efter att ha flyttat fram tillträdet som var planerat under hösten. Försäljningen har skett i bolagsform och baserats på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK. Läs mer

Erik Hemberg Fastighets AB redovisar utfallet av budpliktsbudet på Götenehus

Erik Hemberg Fastighets AB (”EHFAB”) lämnade den 30 november 2017 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”). Acceptfristen för Erbjudandet inleddes den 14 december 2017 och löpte ut den 11 januari 2018. Läs mer

Erbjudandehandling avseende Erik Hemberg Fastighets AB:s erbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB offentliggjord

Erik Hemberg Fastighets AB (”EHFAB”) lämnade den 30 november 2017 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag. Läs mer

Erik Hemberg Fastighets AB offentliggör budpliktsbud på Götenehus Group AB

Erik Hemberg Fastighets AB (”EHFAB”) förvärvade igår ytterligare aktier i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) och innehar nu aktier motsvarande mer än tre tiondelar av rösterna i Götenehus. Budplikt har därför uppkommit. Läs mer

Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås framflyttat

”Vi ser med tillförsikt fram emot ett samarbete med den nya ledningen för Real Holding som vi har fullt förtroende för och vi har i samråd med dem fattat beslutet om ett något senare tillträde av vår fastighet i Tranås. Med sin renodlade strategi och en stärkt soliditet ser vi goda möjligheter till samverkan på flera plan och vi har därför även valt att delta i den kommande företrädesemissionen” säger Per Alexandersson, Vd Erik Hemberg Fastighets AB. Läs mer

Erik Hemberg Fastighets AB (EHFAB) får ny VD/Koncernchef fr.o.m 1 Oktober 2017

EHFAB tar nya kliv genom att anställa Per Alexanderson som ny VD/Koncernchef. Per Alexanderson tar över VD-rollen efter Erik Hemberg. Tillika ägare av EHFAB. Erik Hemberg träder istället in som ”aktiv” Styrelseordförande för bolaget. Läs mer

Ökat innehav i Götenehus

Innehavet i Götenehus har sedan senaste förvärvet ökat till 181 380 A-aktier, 27 348 657 B-aktier, 2 730 000 teckningsoptioner. Läs mer

Försäljning av fastigheter i Trollhättan

Erik Hemberg Fastighets AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Diana 3 som äger fastigheterna Diana 3 & 6 i Trollhättan till Regio. Läs mer

Förvärv av Artigs Holding AB

Erik Hemberg Fastighets AB har under december månad förvärvat majoriteten av Artigs Holding AB.

Resterande del ägs av Bo Johansson som är VD och välkänd byggmästare i Lidköping. Läs mer

Götenehus bygger nytt i Uddevalla

– 17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city

Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018. Läs mer

Försäljning av fastighet i Tranås

Pressrelease
Erik Hemberg Fastighets AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3 som äger fastigheten Kompaniet 4 till Real Holding i Sverige AB lokalt kallat EFG-huset.

” Tillsammans med våra hyresgäster har vi utvecklat fastigheten och gjort en omställning till toppmoderna kontor och kanske sveriges modernaste skolmiljö och det känns rätt att nu lämna vidare detta för förvaltning till Real Holding”. säger Patric Westdahl på Erik Hemberg Fastighets AB. Läs mer

Bygglov beviljat för Hamnparken

I fredags blev bygglov för Hamnparken beviljat i Tranås.

Läs mer om detta i Tranås Tidning

Barnhabiliteringen flyttar in

Barnhabiliteringen i Uddevalla flyttar in i sina specialanpassade lokaler, granne till nya biografen.

Arkitektur av Thomas Voghera och Tranark. Lincona har ansvarat för konstruktion och Kilbäcken Fastighetsutveckling har utfört byggarbetet.

Inflyttning nya kontorshotellet

I dagarna flyttade några av de nya hyresgästerna in i kontorshotellet på Skytteln 19 i Tranås.

Det nya kontorshotellet ligger intill Hamnparken och är drivs av TRIAB.

Läs mer om Hamnparken här.

Hamnparken i Tranås

Nu bygger Erik Hemberg Fastighets AB området Hamnparken i Tranås.

Läs mer på www.hamnparken.com

Biostaden Uddevalla tilldelas årets arkitekturpris

Från uddevalla.se:
”Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.” Läs mer

Visning för tomter söder om Ljungskile den 3 oktober.

Nu närmar sig säljstart för tomterna i Grötån vid havet söder om Ljungskile.

Erik Hemberg Fastighets AB äger Margaretagården AB som har styckat av 17 fantastiska tomter vid havet söder om Ljungskile. Läs mer

Förvärv av Lincona AB

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Lincona AB i Uddevalla Läs mer

Förvärv av arkitektbyrå

Tranark AB breddar koncernens kompetensområde.

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Tranark AB i Tranås. Läs mer

Biostaden Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden i Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden invigdes av Helena Bergström, Colin Nutley och Landshövding Lars Bäckström den fjärde juli.


Läs mer

Förvärv av skolbyggnad i Vänersborg

Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB förvärvar fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Specialfastigheter Sverige AB. Läs mer

Första spadtaget biostaden Uddevalla

PRESSRELEASE 2013-09-17 Sveriges största bioduk på Biostaden i Uddevalla

Fredagen den 20 september kl 13:30 hålls första spadtaget i byggnationen av Biostaden Uddevalla. Erik Hemberg Fastighets AB har utsett HA Bygg AB till totalentreprenör och byggnationen beräknas vara klar sommaren 2014. Läs mer

Förvärv av markområden för bostadsbyggnation

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar markområden i Göteborg, Stockholm, Nora och Nyköping. Fastigheterna består av detaljplanerad tomtmark avsedd för bostadsbyggnation.

Förvärv av 21 miljoner aktier i Götenehus Group AB (Publ)

Erik Hemberg Fastigheter AB förvärvar aktier i  Götenehus Group AB (publ)

I Götenehus bokslutskommuniké 2013-02-28 offentliggjordes att bolaget breddar sin verksamhet inom projektutveckling. Med anledning av detta har en överenskommelse om samarbete gjorts med Erik Hemberg Fastighets AB (EHFAB) som förvärvar 21 miljoner aktier 2013-05-24. Erik Hemberg ingår i bolagets styrelse och blir därmed bolagets största ägare. Läs mer

Förvärv av fabriksanläggning i Alingsås Kommun

Erik Hemberg Fastighets AB har förvärvat Mellbygarage fabriksanläggning i Stora Mellby.