Försäljning av fastigheten Haren 3 Vänerskolan i Vänersborg

EHF har via dotterbolaget Nordanland Fastigheter AB ingått avtal med Intea Fastigheter AB om försäljning av fastigheten Haren 3 Vänerskolan i Vänersborg.

Intea Fastigheter AB skriver bland annat följande i sin pressrelease:

”Fastigheten ligger centralt i Vänersborg, granne med det av Intea ägda Vänerparken. Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1896 för Vänerskolans verksamhet omfattar 5 750 kvm byggnad och 21 349 kvm mark. Fastigheten består av två sammanlänkade byggnader, parkområde, skolgård med fotbollsplan, lekplats och parkeringsytor.

Byggnaderna är fullt uthyrda till Specialpedagogiska skolmyndigheten som står för 89 procent av hyresintäkterna, och till Vänersborgs kommun som står för resterande del. Hyresvärdet uppgår till 7,6 mkr och genomsnittlig återstående hyrestid är 2,5 år. ”

Tillträde av fastigheten 2 oktober.

EHF med dotterbolaget Nordanland Fastigheter AB önskar alla hyresgäster en god fortsättning i fastigheten under den nya fastighetsägarens regi.

→ Läs pressmeddelandet från Intea Fastigheter AB i sin helhet här