EHF utvecklar Oden i Trollhättan

EHF har ansökt om plantillstånd för Kv. Oden 7, Trollhättan.

EHF Holding AB (EHF) tillträdde som ägare till Fastighetsbolaget Troden AB, som äger fastigheten Kv. Oden 7 nedan kallat Odenhuset 20181201.

För att kunna utveckla Odenhuset behöver detaljplanen ändras. Idag omfattas bara handel och parkering och EHF ser fler inriktningar för huset i framtiden. Vi jobbar brett och kommer utvärdera alla möjliga ändamål tanken är att hitta bästa möjliga mix. Målsättningen är att förstärka flödet till huset med fler ändamål och koncentrera handeln till gatuplan.

EHF planerar att bygga lägenheter och hotell ovan Odenhuset. Vi ser möjligheter att skapa lokaler för en mix av hyresgäster i huset både inom samhällsfunktioner som tex skola och vård. Utöver handel som alltid har varit Odenhusets starka sida så kommer vi försöka skapa både kontor och andra centrumändamål.

-”Nu har vi börjat och träffa alla befintliga hyresgäster och berätta om våra planer och lyssna av hur de ser på sin utveckling, hur de påverkas av digitaliseringen och vad vi kan göra för att förstärka utbudet och flödet i Odenhuset. Vi vill skapa en bred plattform och hållbara förutsättningar för framtiden” säger Patric Westdahl, projektutvecklare EHF.

-”Vi ser vikten om omgående påbörja ett planarbete för att snabbt möta upp Trollhättan kommun:s ambition om att skapa en trygg, men ändå livfull stadskärna och som möter upp framtiden”, säger Per Alexanderson VD EHF.

Kontaktpersoner
Per Alexanderson, 0730-96 22 87
Patric Westdahl, 0708-880607