EHF har ökat sitt innehav i Götenehus

Götenehus huvudägare EHF AB har ökat sitt innehav i bolaget.

Götenehus huvudägare EHF AB (EHF) flaggar för att ägarandelen tillsammans med Erik Hembergs privata innehav nu överstiger 50 procent av både rösterna och kapitalet i bolaget. Det förändrar däremot inte bolagets långsiktiga planer, utan ska ses som privat investering, säger Erik Hemberg som äger EHF.

”Götenehus senaste rapport och höstens nysatsning på hyreshus har stärkt min tro på bolagets allt tydligare planer för framtiden. Därför har jag köpt aktier”, säger Erik Hemberg.

EHF har efter den senaste delårsrapporten köpt ytterligare aktier över börsen. Innehavet motsvarar idag 49,8 procent av rösterna och 52,0 procent av kapitalet i Götenehus. Erik Hembergs totala innehav, privat och genom EHF, uppgår nu till 50,2 procent av rösterna och 52,4 procent av kapitalet. För mig som huvudägare är detta en ren aktieinvestering, påpekar Erik Hemberg.

”Jag tycker att aktien är köpvärd, mot bakgrund av den stadga senaste rapporten uppvisade. Dessutom har bolaget spännande tillväxtplaner, med en nyligen klar fabrik för lägenheter, vid sidan av de redan mycket framgångsrika villorna.”

Huvudägarens köp av aktier innebär inte att det är aktuellt med något utköp av bolaget eller några andra väsentliga förändringar av fastlagda affärsplaner, understryker Erik Hemberg.

Götenehus är listat på Nasdaq First North och är ett bolag med öppet ambitiösa planer. Här har jag givit ledningen mitt fulla stöd. Jag ser gärna att fler bland anställda, husägare och andra blir aktieägare i bolaget. Götenehus har en publik verksamhet och skall fortsätta vara ett publikt bolag, avslutar Erik Hemberg.

Götene 2018-11-09
EHF AB

→  Läs pressmeddelandet här