EHF AB är sedan 9 april 2018 majoritetsägare av Götenehus Group AB

EHF AB (”EHFAB”) förvärvade den 9 april 2018 ytterligare aktier i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) och innehar nu aktier motsvarande drygt 50% av kapitalet.

Historik
EHFAB förvärvade den 29 november 2017 aktier i Götenehus vilket då innebar att man kom över mer än en tredjedel av rösterna. Detta förde i sin tur med ett krav på EHFAB, att erbjuda samtliga övriga aktieägare, bud på köp av dess aktier. S.k Budplikt.
Budpliktsprocessen avslutades per den 11 Januari 2018, med resultatet att EHFAB förvärvade ytterligare aktier till ett totalt innehav av 40,8% av aktierna och 38,3% av rösterna.

Den 9 april nådde EHFAB en ny viktig milstolpe. Då genom ytterligare förvärv av aktier, nå drygt hälften av såväl aktiekapitalet som rösterna. Inkluderat den andel av aktier som Erik Hemberg äger privat.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet
EHFAB:s förvärv av ytterligare aktier i Götenehus motiveras inte av någon ambition att förvärva hela Götenehus. EHFAB planerar inte att efter uppnått majoritetsägandet verka för några väsentliga förändringar i Götenehus verksamhet. Inga förändringar planeras med avseende på Götenehus ledning och andra anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för sysselsättningen och verksamheten på de platser där bolaget bedriver verksamhet.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Per Alexanderson, VD/koncernchef: ‭073-096 22 87
www.ehfab.se