EHF Förvärvar Fastigheten Propellern 2 ”Centrumhuset” i Trollhättan

2020-12-01 förvärvade EHF-koncernen Fastigheten Propellern i Trollhättan.

Fastigheten är belägen i stadsdelen Stallbacka utmed Mellanvägen i norra delen av Trollhättan och består av ca. 3750 m² uthyrbar area, varav ca. 3600 m² kontorslokaler.

Byggnaden omfattar två huskroppar med 3 våningsplan.

  • Plan 0 – Källare.
  • Plan 1-3 – Kontor.

Kort fakta om fastigheten:

  • Byggnaderna uppfördes 1982/1986
  • Lokalarea: 3750 m²
  • Tomtarea: ca 4500 m²

Utlåtande av Per Alexanderson, VD EHF:

Kv. Propellern 2, även kallad för ”Centrumhuset” har sedan den byggdes i början och mitten av 80-talet fungerat som ett nav i framför allt SAAB:s verksamhet. Då fanns här såväl Bank, Företagshälsovård/Vårdcentral, Restaurang som Resebyrå. Ihop med SAAB:s nedläggning har huset tappat sin centrumfunktion med undantag för en restaurang, och huserar istället kontorshyresgäster.

Fastigheten är mycket gediget byggd med goda kvaliteter men har idag en del vakans vilken vi nu startar upp ett arbete om att fylla och på så vis bringa nytt liv för området.