EHF förvärvar central fastighet i Skövde

2019-12-19 förvärvade EHF-koncernen av Regio, ”Vasaporten”, Kv. Boktryckaren 2 i Skövde kommun.

Fastigheten som ligger centralt i Skövde, är fullt uthyrd med 3 st större hyresgäster bestående av Arbetsförmedlingen, Hemköp samt Hållbar Restaurang AB. Utöver dessa lokalhyresgäster innehåller fastigheten 482 parkeringsplatser.

Fastighetens läge

Fastigheten är belägen i centrala Skövde på Storgatan 22, i närhet av Hertig Johans Torg. Fastigheten har goda kommunikationsmöjligheter och är lättillgänglig för bilburna besökare samt med kollektivtrafik. Ca. 500m till Skövde centralstation och busshållplats intill fastigheten.

Byggnaden omfattar fem våningsplan (0-4).
  • Plan 0 – Källare med parkeringsplatser.
  • Plan 1 – Huvudsakligen av dagligvarubutik samt restaurang.
  • Plan 2 – Kontorslokaler samt restaurang
  • Plan 3-4 – Parkeringshus i fastighetens västra delar.
Kort fakta om fastigheten:
  • Byggnaden uppfördes 1973
  • Lokalarea: ca. 7 700 kvm
  • Antal parkeringsplatser i parkeringshuset: ca. 482 st
  • Area parkeringshuset: ca. 14 400 kvm

Utlåtande av Per Alexanderson, VD EHF.

”Vi ser Skövde som en spännande tillväxtort, där vi med vårt intressebolag Trähusstaden Sverige AB redan har etablerat oss genom hyreshusbyggnation inom Trädgårdsstaden.

Vasasporten ligger på en centralt strategisk plats, vilken vi nu ska påbörja ett arbete kring om på vilket sätt vi kan förädla såväl befintlig byggnad som att möjliggöra en påbyggnad.
Ett arbete som kommer att startas upp tidigt 2020.”

Säljare är Fastighets AB Regio – Läs Regios pressmeddelande här:

http://regiofastigheter.se/pressrelease/regio-avyttrar-fastighet-i-centrala-skovde/

För mer information, vänligen kontakta:
Per Alexanderson, VD EHF AB
Mobilt: +46 730 96 22 87
E-Post: per.alexanderson@ehfab.se

Hemsida: www.ehfab.se