EHF ansöker om plantillstånd Sylte center

EHF har ansökt om plantillstånd för Sylte center, Trollhättan.

För att utveckla området kring Sylte center har EHF ansökt om ändrad detaljplan där ambitionen är att uppföra bostäder.