EHF med fastighetsbolaget Fastighets AB Troden (Odenhuset) i Trollhättan har tecknat avtal avseende hyreskontrakt för kontor.

Avtal med Trafikverket, nytt kontor i Odenhuset i Trollhättan.

I dagarna har Trafikverket tecknat hyresavtal för nytt lokalkontor i Trollhättan. Adressen blir Kungsgatan 32, på andra våningen i Odenhuset.

Fakta om den nya lokalen
Fastighetsbeteckning: Oden 7
Fastighetsägare Fastighets AB Troden
Antal kvadratmeter lokalyta 2050
Avtalstid 6 år
Tillträde till lokalen: 1 mars 2020

Patric Westdahl EHF

-”Det har varit ett omfattande arbete att få detta avtal på plats och jag är glad för att vi från EHF har kunnat möta upp inte bara en viktig hyresgäst för oss i Odenhuset utan även en statlig etablering i Trollhättan centrum med så många arbetsplatser”.

-”Det har varit ett stort team inte bara på EHF som har jobbat hårt för att detta skulle bli verklighet. Flera av våra dotterbolag har också varit involverade och vår arkitekt Paula Nyström som arbetar på Tranark AB tillsammans med våra under entreprenör Tommy Byggare har jobbat intensivt med att lösa alla delar i Trafikverkets funktionsbeskrivning”

”-Jag och vår koncernchef Per Alexandersson upplever att vi har ett väldigt bra samarbete med samhällsbyggnads-förvaltningen och Trollhättan Stad vilket naturligtvis är en förutsättning för att vi ska lyckas med omställningen av fastigheten, vi fick startbesked på vårt bygglov i veckan så nu är det dags att börja bygga.”

-”Vi är mycket glada över att Trafikverket väljer att etablera sig här i Trollhättan”, säger Helena Kortered, Näringslivschef Trollhättan Stad, och fortsätter; ”fler arbetstillfällen centralt i Oden stärker givetvis vårt gemensamma arbete för att skapa ett attraktivt centrum.”

Kontakt:

Patric Westdahl, EHF
E-post: patric.westdahl@ehfab.se
Tel. 0708-880607

EHF – EHF AB är koncernens moderbolag.
EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. I koncernen finns även dotterbolagen Götenehus, Citypark, Forshem Fastigheter och intressebolaget Trähusstaden.