Förvärv av Lincona AB

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Lincona AB i Uddevalla Läs mer

Förvärv av arkitektbyrå

Tranark AB breddar koncernens kompetensområde.

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Tranark AB i Tranås. Läs mer

Biostaden Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden i Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden invigdes av Helena Bergström, Colin Nutley och Landshövding Lars Bäckström den fjärde juli.


Läs mer

Förvärv av skolbyggnad i Vänersborg

Erik Hemberg Fastighets AB och Nordanland AB förvärvar fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Specialfastigheter Sverige AB. Läs mer

Första spadtaget biostaden Uddevalla

PRESSRELEASE 2013-09-17 Sveriges största bioduk på Biostaden i Uddevalla

Fredagen den 20 september kl 13:30 hålls första spadtaget i byggnationen av Biostaden Uddevalla. Erik Hemberg Fastighets AB har utsett HA Bygg AB till totalentreprenör och byggnationen beräknas vara klar sommaren 2014. Läs mer

Förvärv av markområden för bostadsbyggnation

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar markområden i Göteborg, Stockholm, Nora och Nyköping. Fastigheterna består av detaljplanerad tomtmark avsedd för bostadsbyggnation.

Förvärv av 21 miljoner aktier i Götenehus Group AB (Publ)

Erik Hemberg Fastigheter AB förvärvar aktier i  Götenehus Group AB (publ)

I Götenehus bokslutskommuniké 2013-02-28 offentliggjordes att bolaget breddar sin verksamhet inom projektutveckling. Med anledning av detta har en överenskommelse om samarbete gjorts med Erik Hemberg Fastighets AB (EHFAB) som förvärvar 21 miljoner aktier 2013-05-24. Erik Hemberg ingår i bolagets styrelse och blir därmed bolagets största ägare. Läs mer

Förvärv av fabriksanläggning i Alingsås Kommun

Erik Hemberg Fastighets AB har förvärvat Mellbygarage fabriksanläggning i Stora Mellby.

Vårdcentral, Folktandvård och Apotek byggs i Trollhättan

Läs mer här.

Förvärv av tomtmark i centrala Uddevalla

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Hoxan AB som äger tomtmark med Tankastation, Ängönsgatukök och parkering med 74 platser i anslutning till Biostaden i Uddevalla och Folketshus.

Syftet är att säkerställa utvecklingen av kvarteren Lancaster och Hoxeröd samt tillgodose kommande behov av parkering för bio-, kontor- och restaurangbesökare till området.