Förvärv av 21 miljoner aktier i Götenehus Group AB (Publ)

Erik Hemberg Fastigheter AB förvärvar aktier i  Götenehus Group AB (publ)

I Götenehus bokslutskommuniké 2013-02-28 offentliggjordes att bolaget breddar sin verksamhet inom projektutveckling. Med anledning av detta har en överenskommelse om samarbete gjorts med Erik Hemberg Fastighets AB (EHFAB) som förvärvar 21 miljoner aktier 2013-05-24. Erik Hemberg ingår i bolagets styrelse och blir därmed bolagets största ägare. Läs mer

Förvärv av fabriksanläggning i Alingsås Kommun

Erik Hemberg Fastighets AB har förvärvat Mellbygarage fabriksanläggning i Stora Mellby.

Vårdcentral, Folktandvård och Apotek byggs i Trollhättan

Läs mer här.

Förvärv av tomtmark i centrala Uddevalla

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Hoxan AB som äger tomtmark med Tankastation, Ängönsgatukök och parkering med 74 platser i anslutning till Biostaden i Uddevalla och Folketshus.

Syftet är att säkerställa utvecklingen av kvarteren Lancaster och Hoxeröd samt tillgodose kommande behov av parkering för bio-, kontor- och restaurangbesökare till området.