Erbjudandehandling avseende EHF AB:s erbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB offentliggjord

EHF AB (”EHFAB”) lämnade den 30 november 2017 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) enligt reglerna om budplikt (”Erbjudandet”).

Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet offentliggjordes idag. Läs mer

EHF AB offentliggör budpliktsbud på Götenehus Group AB

EHF AB (”EHFAB”) förvärvade igår ytterligare aktier i Götenehus Group AB (publ) (”Götenehus”) och innehar nu aktier motsvarande mer än tre tiondelar av rösterna i Götenehus. Budplikt har därför uppkommit. Läs mer

Tillträdet av Fastighets AB Kompaniet 3 i Tranås framflyttat

”Vi ser med tillförsikt fram emot ett samarbete med den nya ledningen för Real Holding som vi har fullt förtroende för och vi har i samråd med dem fattat beslutet om ett något senare tillträde av vår fastighet i Tranås. Med sin renodlade strategi och en stärkt soliditet ser vi goda möjligheter till samverkan på flera plan och vi har därför även valt att delta i den kommande företrädesemissionen” säger Per Alexandersson, Vd EHF AB. Läs mer

EHF AB får ny VD/Koncernchef fr.o.m 1 Oktober 2017

EHF AB tar nya kliv genom att anställa Per Alexanderson som ny VD/Koncernchef. Per Alexanderson tar över VD-rollen efter Erik Hemberg. Tillika ägare av EHF AB. Erik Hemberg träder istället in som ”aktiv” Styrelseordförande för bolaget. Läs mer

Ökat innehav i Götenehus

Innehavet i Götenehus har sedan senaste förvärvet ökat till 181 380 A-aktier, 27 348 657 B-aktier, 2 730 000 teckningsoptioner. Läs mer

Försäljning av fastigheter i Trollhättan

EHF AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Diana 3 som äger fastigheterna Diana 3 & 6 i Trollhättan till Regio. Läs mer

Förvärv av Artigs Holding AB

EHF AB har under december månad förvärvat majoriteten av Artigs Holding AB.

Resterande del ägs av Bo Johansson som är VD och välkänd byggmästare i Lidköping. Läs mer

Götenehus bygger nytt i Uddevalla

– 17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city

Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018. Läs mer

Försäljning av fastighet i Tranås

Pressrelease
EHF AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Kompaniet 3 som äger fastigheten Kompaniet 4 till Real Holding i Sverige AB lokalt kallat EFG-huset.

” Tillsammans med våra hyresgäster har vi utvecklat fastigheten och gjort en omställning till toppmoderna kontor och kanske sveriges modernaste skolmiljö och det känns rätt att nu lämna vidare detta för förvaltning till Real Holding”. säger Patric Westdahl på EHF AB. Läs mer

Bygglov beviljat för Hamnparken

I fredags blev bygglov för Hamnparken beviljat i Tranås.

Läs mer om detta i Tranås Tidning

Barnhabiliteringen flyttar in

Barnhabiliteringen i Uddevalla flyttar in i sina specialanpassade lokaler, granne till nya biografen.

Arkitektur av Thomas Voghera och Tranark. Lincona har ansvarat för konstruktion och Kilbäcken Fastighetsutveckling har utfört byggarbetet.

Inflyttning nya kontorshotellet

I dagarna flyttade några av de nya hyresgästerna in i kontorshotellet på Skytteln 19 i Tranås.

Det nya kontorshotellet ligger intill Hamnparken och är drivs av TRIAB.

Läs mer om Hamnparken här.

Hamnparken i Tranås

Nu bygger EHF AB området Hamnparken i Tranås.

Läs mer på www.hamnparken.com

Biostaden Uddevalla tilldelas årets arkitekturpris

Från uddevalla.se:
”Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.” Läs mer

Visning för tomter söder om Ljungskile den 3 oktober.

Nu närmar sig säljstart för tomterna i Grötån vid havet söder om Ljungskile.

EHF AB äger Margaretagården AB som har styckat av 17 fantastiska tomter vid havet söder om Ljungskile. Läs mer

Förvärv av Lincona AB

EHF AB förvärvar Lincona AB i Uddevalla Läs mer

Förvärv av arkitektbyrå

Tranark AB breddar koncernens kompetensområde.

EHF AB förvärvar Tranark AB i Tranås. Läs mer

Biostaden Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden i Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden invigdes av Helena Bergström, Colin Nutley och Landshövding Lars Bäckström den fjärde juli.


Läs mer

Förvärv av skolbyggnad i Vänersborg

EHF AB och Nordanland AB förvärvar fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Specialfastigheter Sverige AB. Läs mer

Första spadtaget biostaden Uddevalla

PRESSRELEASE 2013-09-17 Sveriges största bioduk på Biostaden i Uddevalla

Fredagen den 20 september kl 13:30 hålls första spadtaget i byggnationen av Biostaden Uddevalla. EHF AB har utsett HA Bygg AB till totalentreprenör och byggnationen beräknas vara klar sommaren 2014. Läs mer

Förvärv av markområden för bostadsbyggnation

EHF AB förvärvar markområden i Göteborg, Stockholm, Nora och Nyköping. Fastigheterna består av detaljplanerad tomtmark avsedd för bostadsbyggnation.

Förvärv av 21 miljoner aktier i Götenehus Group AB (Publ)

EHF AB förvärvar aktier i  Götenehus Group AB (publ)

I Götenehus bokslutskommuniké 2013-02-28 offentliggjordes att bolaget breddar sin verksamhet inom projektutveckling. Med anledning av detta har en överenskommelse om samarbete gjorts med EHF AB som förvärvar 21 miljoner aktier 2013-05-24. Erik Hemberg ingår i bolagets styrelse och blir därmed bolagets största ägare. Läs mer

Förvärv av fabriksanläggning i Alingsås Kommun

EHF AB har förvärvat Mellbygarage fabriksanläggning i Stora Mellby.

Vårdcentral, Folktandvård och Apotek byggs i Trollhättan

Läs mer här.

Förvärv av tomtmark i centrala Uddevalla

EHF AB förvärvar Hoxan AB som äger tomtmark med Tankastation, Ängönsgatukök och parkering med 74 platser i anslutning till Biostaden i Uddevalla och Folketshus.

Syftet är att säkerställa utvecklingen av kvarteren Lancaster och Hoxeröd samt tillgodose kommande behov av parkering för bio-, kontor- och restaurangbesökare till området.