Förvärv av skolbyggnad i Vänersborg

EHF AB och Nordanland AB förvärvar fastigheten Haren 3 i Vänersborg av Specialfastigheter Sverige AB.

EHF AB och Nordanland AB har förvärvat fastigheten Haren 3 i Vänersborg. Förvärvet är en strategisk samverkan mellan EHF AB och Nordanland AB. En ny fastighetskoncern har skapats med målsättning att förvärva och bygga ytterligare offentliga lokaler inom äldrevård, skolor samt bostäder för ett långsiktigt innehav.

Fastigheten, som ligger i centrala Vänersborg och innehåller fem byggnader. Fastigheten är uthyrd till Specialpedagogiska skolmyndigheten samt till Vänersborg kommun. Totala uthyrbara arean uppgår till 5 750 kvm.

Tillträde skedde den 27 juni 2014.

Försäljningen är ett led i att ytterligare renodla Specialfastigheters fastighetsbestånd med fokus på hyresgäster med höga säkerhetskrav. Savills har varit säljarens rådgivare vid försäljningen.

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Patric Westdahl, EHF AB, tel: 0708-88 06 07
Torbjörn Blücher, Specialfastigheter Sverige AB, tel: 010-788 62 02

 

Om Specialfastigheter
Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med höga säkerhetskrav. Bolaget ägs till 100 procent av svenka staten och förvaltas genom Finansdepartementet. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter. Marknadsvärdet uppgår till drygt 19 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige med huvudkontor i Linköping. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Om EHF AB
EHF AB är en företagskoncern som förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd. Mer information www.ehfab.se

Om Nordanland AB
Nordanland AB, med säte i Göteborg, är moderbolag för investeringar inom fastighet, finans och industri i Norden och är helägt av familjen Bo Wahlström.