Biostaden Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden i Uddevalla invigdes med stjärnglans

Biostaden invigdes av Helena Bergström, Colin Nutley och Landshövding Lars Bäckström den fjärde juli.


Biostaden, som är byggd ovanpå P-HUS Lancaster i Uddevalla har 5 biosalonger varav en har Sveriges största biodum och ljudsystemet ATMOS. Svenska Bio är hyresgäster och Citypark Lancaster äger fastigheten. Citypark ingår i Erik Hemberg koncernen och är delägda av Nordland AB.

 

Om EHF AB
EHF AB är en företagskoncern som förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd. Mer information www.ehfab.se

Om Nordanland AB
Nordanland AB, med säte i Göteborg, är moderbolag för investeringar inom fastighet, finans och industri i Norden och är helägt av familjen Bo Wahlström.