EHF AB får ny VD/Koncernchef fr.o.m 1 Oktober 2017

EHF AB tar nya kliv genom att anställa Per Alexanderson som ny VD/Koncernchef. Per Alexanderson tar över VD-rollen efter Erik Hemberg. Tillika ägare av EHF AB. Erik Hemberg träder istället in som ”aktiv” Styrelseordförande för bolaget.

Per Alexanderson kommer senast ifrån det allmännyttiga fastighetsbolaget, AB Bostäder i Lidköping, och då som VD. En roll han haft senaste 4,5 åren. I övrigt har Per Alexanderson ett förflutet arbetsliv som kretsat kring Bygg- och fastighetsbranschen. Då bl.a som egenföretagare i form av VVS-Installatör, Teknisk Chef Västfastigheter, Regionchef på Bravida, mm.

Nu när jag tar över rollen som VD på EHF AB har jag förhoppningar om att än mer kunna dra nytta av den erfarenhet som jag under ca. 30 år i branschen har införskaffat mig. Med den bredd som EHF AB har i alla sina hel- och delägda bolag, så ser jag rollen som VD för moderbolaget att passa mig tämligen väl in.
Just bredden var också skälet till att jag tog klivet in i bolaget. Det ihop med att bolaget har en god ekonomisk grund gör att framtiden känns extremt spännande och utmanande! Det känns mycket inspirerande att få utveckla EHF AB i nära dialog med Erik Hemberg och övrig personal för att på så vis ta bolaget in i ett nästa skede, säger Per Alexanderson.