Förvärv av fabriksanläggning i Alingsås Kommun

EHF AB har förvärvat Mellbygarage fabriksanläggning i Stora Mellby.