Förvärv av Lincona AB

EHF AB förvärvar Lincona AB i Uddevalla

EHF AB förvärvar Lincona AB som är en konsulterande konstruktionsbyrå inom byggkonsult byrå med åtta anställda. Tidigare ägaren Dan Johansson kommer arbeta kvar i verksamheten. Lincona arbetar med konstruktion av betong, stål, markentreprenader, riskanalyser, entreprenadbesiktning, mätteknik mm.

Förvärvet är ett komplement till arkitektverksamheten inom koncernen.  Genom att ha en byggkonsult byrå inom koncernen kan vi gå in i helhetsåtaganden vilket många kunder efterfrågar.  Lincona AB ligger i Uddevalla och genom ett nära samarbete med Tranark i Tranås, så kan vi verka på bådas hemma marknader.