Biostaden Uddevalla tilldelas årets arkitekturpris

Från uddevalla.se:
”Arkitekturpriset delas ut till bästa nybyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.”

Samhällsbyggnadsnämndens motivering till arkitekturpriset, som går till Biostaden Uddevalla, fastighet Lancaster 6:

”Virrvarrliknande fasad och glasklara regler har gett Uddevalla ett filmpalats.”

Biostaden Uddevalla ägs av Citypark Lancaster (EHF AB och Nordanland AB) där Svenska Bio är hyresgäster. Arkitekt är Thomas Voghera Arkitektkontor.

Byggnadsvårdspriset delas ut till bästa ombyggda hus, som är estetiskt tilltalande och ger en god helhetsverkan. Placering och utformning, hänsyn till stads- och landskapsbild samt hänsynstagande till natur- och kulturvärden ska beaktas.”

Läs mer här