Förvärv av Artigs Holding AB

EHF AB har under december månad förvärvat majoriteten av Artigs Holding AB.

Resterande del ägs av Bo Johansson som är VD och välkänd byggmästare i Lidköping.

Artigs Holding AB äger fyra bolag, enligt nedan.

Artigs Bygg
Traditionellt byggföretag med anor från början av 1900-talet. Senaste större projektet i Lidköping var Burger King.

Snickeriet i Lidköping
Finsnickeri, levererar platsbyggda kök, inredningar till offentlig miljö.

Lidköpings Byggstyrning
Byggprojektledning samt kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordning

Fastighets AB Brantabäcken
Äger och förvaltar de 2 fastigheter i Lidköping där ovanstående verksamheter bedrivs.