Förvärv av Artigs Holding AB

Erik Hemberg Fastighets AB har under december månad förvärvat majoriteten av Artigs Holding AB.

Resterande del ägs av Bo Johansson som är VD och välkänd byggmästare i Lidköping.

Artigs Holding AB äger fyra bolag, enligt nedan.

Artigs Bygg
Traditionellt byggföretag med anor från början av 1900-talet. Senaste större projektet i Lidköping var Burger King.

Snickeriet i Lidköping
Finsnickeri, levererar platsbyggda kök, inredningar till offentlig miljö.

Lidköpings Byggstyrning
Byggprojektledning samt kvalitets-, miljö och arbetsmiljösamordning

Fastighets AB Brantabäcken
Äger och förvaltar de 2 fastigheter i Lidköping där ovanstående verksamheter bedrivs.