Förvärv av arkitektbyrå

Tranark AB breddar koncernens kompetensområde.

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Tranark AB i Tranås.

Erik Hemberg Fastighets AB förvärvar Tranark AB förvärvar arkitektbyrå med åtta anställda. Tidigare ägaren Lennart Göransson kommer arbeta kvar under en övergångstid i verksamheten.

Förvärvet är ett led i att bredda kompetensen inom koncernen. Vi arbetar med omställningar av fastigheter och i olika sammanhang ser vi arkitektkompentesen som en trångsektor. Genom att ha en byrå inom koncernen skapar vi synnergier och vi ökar vår genomförande förmåga och får en högre grad av flexibilitet. Tranark ligger i Tranås, en stad som växer mellan två storstadsregioner. Jönköping och Linköping är två tillväxtområden. Läs mer om Tranark AB www.tranark.se

Om Erik Hemberg Fastighets AB
Erik Hemberg Fastighets AB är en företagskoncern som förvaltar och utvecklar fastighetsbestånd. Mer information www.ehfab.se