Förvärv av markområden för bostadsbyggnation

EHF AB förvärvar markområden i Göteborg, Stockholm, Nora och Nyköping. Fastigheterna består av detaljplanerad tomtmark avsedd för bostadsbyggnation.