Götenehus bygger nytt i Uddevalla

– 17 bostadsrätter fyller ett tomrum i city

Nu är det beslutat att Götenehus sätter spaden i marken under mars månad för första etappen av Kvarteret Åberg. Inflyttning är planerad till juni 2018.

– Även om alla lägenheter inte är sålda ännu, så är vi övertygade om att nyckeln till framgång ligger i att börja bygga. Ett bättre läge för bostäder i centrala Uddevalla är svårt att hitta, säger Jonas Friis-Liby, projektutvecklare på Götenehus.

Det aktuella byggprojektet gäller fastigheten med adress Norra Hamngatan. Huset kommer att ha sju våningar och sammanlagt 17 lägenheter fördelade på tvåor, treor och fyror.
För Götenehus var det viktigt att få fram ett hus som smälter in i stadsbilden och i samklang med fastigheterna som redan finns på plats. Något som arkitekten Micael Ekberg lyckades förverkliga med sitt förslag.

Samtliga lägenheter har utsikt över Bäveån med balkong i söderläge. Flertalet lägenheter är dessutom utrustade med extra stora balkonger. De översta takvåningarna har terrasser med en utsikt över betydande delar av Uddevalla.
Vardagsrummen ligger mot Bäveån för att kunna släppa in det naturliga ljuset. Sovrummen är placerade i den norra delen av lägenheterna för att hålla sig svala på sommarhalvåret och mörka, tysta på kvällen och natten.

I centrala lägen är numera tillgång till bilparkering ett omtvistat ämne. En tydlig trend vid nyproduktion i centrum, är att det planeras för allt färre bilparkeringar per bostadsrättsförening. Götenehus har löst parkeringsfrågan genom att garantera hyra av p-plats i ett närliggande parkeringshus.
I själva huset på Norra Hamngatan finns det reserverade utrymmen för cykelparkering och det är bara några stenkast till kollektivtrafiken.

Uddevalla har de senaste åren fått allt fler invånare och det har varit en tydlig prisuppgång för både villor och bostadsrätter. I centrum är det en stor efterfrågan både på hyres- och bostadsrätter.
– Vi har en fortsatt betydande inflyttning från Ljungskile, Göteborg och andra närliggande orter. Det blev ett inflytningsnetto både 2015 och 2016, säger Marlene Bodin Sjöberg, mäklare för Kvarteret Åberg på Fastighetsbyrån i Uddevalla.
Marlene tror att samma utveckling fortsätter även under 2017. Det vill säga att Uddevalla växer ytterligare även om det under 2016 såldes 20 procent färre villor jämfört med 2015.

– Vi kommer se ett fortsatt bra intresse för nyproducerade bostadsrätter. I första hand för att kunderna slipper budgivning och för många spekulanter, inte minst tidigare villaägare, är det lockande att kunna få ett helt nytt boende som inte kräver något underhåll.


Under våren sätter Götenehus spaden i marken för att bygga 17 bostadsrätter med adress Norra Hamngatan i centrala Uddevalla.

För mer information vänligen kontakta:
Jonas Friis-Liby, projektutvecklare på Götenehus, 0732 – 74 60 27, jonas.friis-liby@gotenehus.se.

Claes Hansson, VD och koncernchef Götenehus Group AB, 0708-35 09 68, claes.hansson@gotenehus.se.

Götene den 13 januari 2017

Götenehus Group AB (publ)

 

Götenehus Group är genom varumärkena Götenehus och VärsåsVillan en av de större aktörerna på småhusmarknaden i Sverige. Koncernen består i huvudsak av två verksamhetsområden; Projektutveckling som marknadsför och bygger gruppbyggda småhus, flerfamiljshus och styckehus som marknadsför och bygger enskilda villor och fritidshus. Götenehus B-aktier är listade på First North. Läs mer på www.gotenehus.se.