Försäljning av fastigheter i Trollhättan

EHF AB säljer samtliga aktier i Fastighets AB Diana 3 som äger fastigheterna Diana 3 & 6 i Trollhättan till Regio.

-”Fastigheterna är sedan några år färdigutvecklade och vi är nu glada att kunna presentera Regio som nya ägare till fastigheterna. Vi har under ett antal år byggt nya butiker, restaurang, servicekontor, nya lägenheter samt byggt ett nytt stort kontor åt Arbetsförmedlingen i fem våningar på det som tidigare var parkeringsdäck”. säger Patric Westdahl på EHF AB.

Fastigheten är på drygt 6 000 kvm för bostäder, handel och kontor och är belägen intill Trollhättans torg. Köpeskillingen uppgår till 95 miljoner kronor.

Rådgivare för affären har varit CBRE.

För mer information kontakta:
Patric Westdahl, 0708-880607
patric.westdahl@ehfab.se
EHF AB

EHF AB är en företagskoncern som utvecklar och förvaltar fastigheter.
Mer information www.ehfab.se

Fastighets AB Regio är ett samägt fastighetsbolag som startades av Tredje AP-fonden (”AP3”) och Sveafastigheter under 2015. Målet för bolaget är att skapa en fastighetsportfölj med stabil avkastning genom en aktiv och lokalt förankrad förvaltning. Fokus är på kontors- och handelsfastigheter i växande medelstora städer samt storstädernas ytterområden i Sverige. Sveafastigheter förvaltar det samägda bolaget där AP3 är majoritetsägare.

Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 14 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar.  Det finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare att läsa på www.ap3.se

Sveafastigheters affärsmodell omfattar i korthet initierande och förvaltning av oberoende investeringsplattformar inom fastigheter i Norden. Det dagliga arbetet omfattar transaktioner, fastighetsförvaltning, projekt- och fastighetsutveckling samt finansiering. Bolaget grundades 2003 och är en del av Brunswick Real Estate www.sveafastigheter.se, www.brunswickrealestate.com