Försäljningen av Fastighets AB Kompaniet 3 genomförd

Den nya fastighetsägaren Real Holding i Sverige AB tillträdde fastigheten i Tranås 21 februari efter att ha flyttat fram tillträdet som var planerat under hösten. Försäljningen har skett i bolagsform och baserats på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK.

Läs Real Holdings pressmeddelande i sin helhet nedan:

 

Pressmeddelande

Stockholm den 21 februari 2018

Real Holding tillträder större industrifastighet i Tranås

Real Holding i Sverige AB (publ) har idag tillträtt fastigheten Kompaniet 4 i Tranås kommun. Förvärvet sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 176 MSEK.

Fastigheten i korthet
Fastigheten omfattar knappt 35 000 kvadratmeter industri-, lager- och kontorsytor och har under de senaste åren genomgått stora renoveringsarbeten och håller därmed en mycket hög standard. Fastigheten är fullt uthyrd och den genomsnittliga intäktsviktade avtalslängden för hyreskontrakten uppgår till ca 13 år. Största hyresgäst i fastigheten är EFG, European Furniture Group och övriga ytor förhyrs av Tranås kommun som bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten, samt Weekday Brands AB som ingår i Hennes & Mauritz koncernen. Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till drygt 20 miljoner.

”Det känns mycket positivt att kunna genomföra detta förvärv av en mycket välskött fastighet med starka hyresgäster och Real kommer fortsätta med den långsiktiga och professionella förvaltning som EHF AB bedrivit under många år. Affären ligger helt i linje med Reals nya strategi och vi är samtidigt mycket glada över det förtroende den nya ledningen hos Real fått hos EHF AB som parallellt med denna affär går in som en större aktiv ägare i Real ” säger Anna Weiner Jiffer, VD Real Holding i Sverige AB.

”Vi ser med tillförsikt fram emot ett samarbete med den nya ledningen för Real Holding och vi har i samråd med dem fattat beslutet om ett något senare tillträde av vår fastighet i Tranås än vad som tidigare planerats. Med sin renodlade strategi och en stärkt soliditet ser vi goda möjligheter till samverkan med Real Holding på flera plan framöver” säger Per Alexandersson, VD EHF AB.

Stockholm den 21 februari 2018

Denna information är sådan information som Real Holding i Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 februari kl. 17:00 CET

För ytterligare information: www.realholding.se

Anna Weiner Jiffer, tf VD
Telefon: +46 70 681 61 50
E-post: anna.weiner.jiffer@realfastigheter.se

Per Alexandersson VD/Koncernchef
Telefon: +46 73 096 22 87
E-post: per.alexandersson@ehfab.se

Om Real Holding i Sverige AB (publ)
Real Holdings affärsidé är att förvärva och förvalta kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter i tillväxtorter med diversifierat näringsliv inom segmenten tillverkning, lättindustri, lager och logistik. Genom aktiv och långsiktig förvaltning med en riskjusterad belåning skapas ett stort förädlingsvärde. Största ägare i bolaget är Gremio Fastigheter AB, Kredrik Holding AB och Bengt Linden. Eminova Fondkommission agerar som Bolagets mentor och Penser fk som Likvidgarant. Real Holdings aktier handlas på NGM Nordic MTF under kortnamnet REAL MTF B.

 

Länk till pressrelease Real Holding:
http://investor.realholding.se/pressmeddelanden/real-holding-tilltrader-storre-industrifastighet-i-tranas-63680