EHF har tecknat LOI gällande bostadsområde, Lidköpings kommun

EHF har tecknat avtal med avsiktsförklaring(LOI) gällande medverkan i framtida projekt, Filsbäck Östra. Gällande bostads- och centrumutveckling för del av Filsbäck 1:208 och del av Truve 2:1

Området ligger i anslutning till Lidköpings Golfklubb och kommunen har pekat ut området i sitt planprogram för bostäder och handel utmed rv 44.

EHF ska under tiden för avtalet skissa och utreda möjligheten till bostadsbebyggelse och parallellt föra en tät dialog tillsammans med golfklubben och kommunen.

Per Alexanderson, VD EHF, kommenterar:
”Detta bli ytterligare ett spännande projekt i vår portfölj av bostadsbyggnationer. Vi arbetar idag med att utveckla bostäder i Skövde (Vasaporten, Trähusstaden), Tranås och Trollhättan (Odenhuset och Sylte Center). Vi vill tacka för förtroendet och ser fram emot en nära dialog med alla inblandade.”