EHF har genom Götenehus tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Trollhättan.

Götenehus Group fortsätter sin satsning på fastighetsutveckling och har idag tecknat avtal om förvärv av två kommersiella fastigheter i Trollhättan. Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde som uppgår till 161,4 miljoner kronor före avdrag för latent skatt. Säljare av fastigheterna är Fastighets AB Regio och köpare är Götenehus Group genom det helägda dotterbolaget Forshem Fastigheter.

Fastigheterna Diana 3 och 6 respektive Trollet 9 ligger vid Drottningtorget i centrala Trollhättan och förvärvet innebär att Forshem Fastigheter får en mycket spännande roll i stadsutvecklingen i Trollhättan. Affären är ett ytterligare led i den strategiska utvecklingen av Götenehus Group.

Fastigheterna har 12 423 kvm uthyrningsbar yta som förutom 22 bostadslägenheter utgörs av kontor, butiker, restaurang och parkeringsgarage.

Läs Götenehus pressmeddelande i sin helhet här →