EHF säljer två utvecklingsfastigheter till Götenehus samt förvärvar en fastighet

EHF säljer även sina andelar (30%) i fastighetsbolaget Trähusstaden till Götenehus, som sedan tidigare äger 20 procent i Trähusstaden.

Affären med Götenehus är för oss fullt naturlig. Fastigheterna i Trollhättan tillsammans med ett ökat ägande i Trähusstaden kommer att ge en betydligt bättre affärsnytta i Götenehus. Både i den dagliga verksamheten och som en långsiktig investering för alla aktieägare. Fastigheten med parkeringsverksamhet i Uddevalla som vi tar över passar samtidigt oss bättre, säger Erik Hemberg.

Förvärven förstärker vårt arbete med att växa inom bostadsutveckling och stabiliserar samtidigt verksamheten genom ökad egen fastighetsförvaltning, säger Andreas Gustafsson, VD och koncernchef i Götenehus Group AB.

Försäljningen av Fastigheter och Trähusstaden innefattar ett fortsatt förvaltningsuppdrag ifrån EHF AB och kommer därmed kortsiktigt inte nämnvärt påverka den dagliga verksamheten för varken anställda eller fastigheternas nuvarande kunder och hyresgäster, säger Per Alexanderson, VD och Koncernchef EHF.

Förutom förvärvet av aktierna i Trähusstaden sker affärerna genom bolagstransaktioner. Götenehus kommer att ta över befintlig bankfinansiering i förvärvat bolag. Den preliminära köpeskillingen uppgår netto till cirka 29,3 mkr och finansieras genom bankfinansiering. Förvärven bedöms bidra positivt till Götenehus resultat från och med första kvartalet 2022.

Läs Götenehus pressrelease i sin helhet här:
https://news.cision.com/se/gotenehus-group-ab/r/gotenehus-okar-agandet-i-fastighetsbolag-och-forvarvar-utvecklingsfastigheter,c3470887