EHF AB (EHF) förvärvar aktier I Real Fastigheter AB

20211223 – EHF förvärvar aktier i Real Fastigheter AB genom riktad emmission av stamaktier för 57mkr.

EHF säljer fastigheterna Telegrafen 14, Telefonen 13 och 19, Norra Missionen 13 samt Mejseln 2 och 3 i Tranås. Försäljningen sker genom försäljning av aktier i bolag. Fastigheterna har ett överenskommet fastighetsvärde om totalt 158,4 Mkr med ett beräknat driftnetto om ca 7,4 Mkr exklusive vakanser. Totala hyresintäkter uppgår till ca 12,2 Mkr exklusive vakanser. Fastigheternas uthyrningsbara yta uppgår idag till ca 21 000 kvm varav ca 17 100 kvm är uthyrt. Fastigheterna består idag av i huvudsak av livsmedel, bostäder och kontor.

Fastigheterna har stor utvecklings och förädlingspotential för såväl lager/logistik som handel och är en del av Tranås framtida stadsutveckling inom västra utvecklingsområdet i anslutning till järnvägsstationen i Tranås. Efter emissionen kommer EHF vara tredje största aktieägaren i Real Fastigheter AB med ca 14% ägarandel. Förvärvet finansieras genom en riktad emission av stamaktier av serie B till EHF om totalt 57,0 Mkr till en teckningskurs om 0,03 kr per aktie.

– “Ännu en gång har Real Fastigheter och EHF genomfört en för bägge parter lyckosam fastighetsaffär i Tranås. 2018 genomfördes affären avseende fastigheten Kompaniet i Tranås med bl.a EFG som stor hyresgäst. Nu denna gång är det en ”portfölj” av 6 st fastigheter som har varit i EHFAB:s ägo under ca. 3 års tid. Att EHFAB såväl håller kvar förvaltarskapet av dessa fastigheterna och går in som av de större aktieägarna i Real Fastigheter AB bidrar med såväl kontinuitet som fortsatta möjligheter till nya fastighetsaffärer i dialog mellan EHFAB och Real Fastigheter AB” säger Per Alexanderson, VD och Koncernchef EHF

– ”Vi kommer att fortsätta att förvalta och utveckla fastigheterna, vi är mitt i utvecklingsfasen som vi har påbörjat” ,-”Hyresgästerna i fastigheterna påverkas ej av förvärvet då det sker genom aktieöverlåtelse och EHF kommer på uppdrag av Real Fastigheter fortsatt att utveckla och förvalta fastigheterna.” säger Patric Westdahl, EHF

– ”Med det här köpet stärker vi innehavet avsevärt och kraftsamlar i Tranås. Det är fastigheter som passar Real riktigt bra och som ligger i linje med vårt bestånd och vår strategi med utvecklingsfastigheter i och i anslutning till centralorter. Med det här köpet får bolaget ett samlat fastighetsvärde på drygt 900 Mkr och vi stärker vårt kassaflöde ytterligare. Vi ser fram emot att kunna utveckla och förvalta dessa vidare och vi hälsar EHF AB välkommen som delägare”, säger Michael Derk, VD Real Fastigheter AB

För mer information om bolaget se: www.realfastigheter.seKontakt:

Patric Westdahl, EHF
Patric.westdahl@ehfab.se, 0708-880607
www.ehfab.sewww.tranaskopcentrum.se

EHF – EHF AB är koncernens moderbolag.
EHF AB är en företagskoncern som bygger, utvecklar och förvaltar fastighetsbestånd i Sverige. I koncernen finns även dotterbolagen Götenehus, Citypark, Forshem Fastigheter och intressebolaget Trähusstaden.