EHF har tecknat avtal om att förvärva Ljungs Handelsträdgård AB med avsikt att bygga bostäder.

Platsen i hamnen i Tranås är ett naturskönt område i anslutning till Svartån. EHF bygger förnärvarande etapp 2 i Hamnparken som ligger ett par hundra meter från platsen där Ljungshandelsträdgård ligger. 2018 stod första etappen med 26 lägenheter klara.

Målsättningen är att kunna bygga 60-70 bostäder på platsen. Nu ska markundersökning och förberedande planarbete påbörjas inom kort.

Vi har gjort några illustrationer som kan ge en bild av hur vi tänker. Sen om det blir 7 eller 10 våningar i det höga huset får avgöras av det framtida planarbetet. Likaså om det blir ägarlägenheter eller bostadsrätter i de lägre husen är också en fråga som ska utredas innan försäljning påbörjas.

Vi har en kölista som man kan ställa sig i på www.hamnparken.com där man kan anmäla intresse. OM allt går enligt plan kanske inflyttning kan vara möjlig under 2026 säger Patric Westdahl, EHF

Läs mer i Tranås tidning:

Foto: Jakob Hedberg, Tranås tidning
Illustrationer: Jeanette Ragneby, Tranark