Knalleland – Borås

Fastigheten Evedal 1 i Borås

Fastighetsinformation

  • Adress: Ålgårdsvägen, 506 30 Borås
  • Tomtarea: 23 473 m²
  • Parkering: 400 p-platser
  • Lokaler: 5 180 m²