2011 startades detaljplanearbetet för att kunna bygga en ny Biostad till Uddevalla i anslutning till parkeringshuset Lancaster.

Detaljplanen antogs 20121107 efter att ärendet överklagats i tre instanser.

Bygglov har beviljats och nu pågår projekteringsarbete för att kunna byggstarta under våren 2013.

Målsättningen är att kunna skapa en ny besöksanledning till Uddevalla med en stor foajé framför byggnaden och biografsalonger på överstavåningen av parkeringshuset.

Inom kort hoppas vi kunna komma med mer information om hur bion ska se ut på insidan.