Fastigheten Kärra 93:3 förvärvades 2006 av Affärsinvest i Värmland AB. Fastigheten förvärvades tillsammans med Per Taube, Gelba Fastigheter AB.