Fastigheten Väster 4:3 i Gävle förvärvades 1998.

Fastigheten som ursprungligen var ett gammalt bryggeri renoverades upp och utvecklades till en företagspark för konsultverksamhet.