Genom dåvarande fastighetsbolaget Fastighets AB Centralen förvärvades 1999 fastigheten Västberga Gård 2 i Stockholm.

Fastigheten på ca 4 000 kvm totalrenoverades åt Citymail och omfattade byggnation av ny distributionscentral och huvudkontor.