Fastigheten Ferdinand 14 i Stockholm som var fullt uthyrd till Sun Chemical AB (tillverkar trycksvärta till dagspressen) förvärvades år 2000 genom Fastighets AB Centralen.