2005 förvärvades fastigheten Koch 7 i Uddevalla av Rodins Marin AB. Fastigheten består av tre huskroppar.