Kampenhof
2006 förvärvades Stadskärnan 1:298 för att bygga en ny handelsplats vid Resecentrum innehållande 6 – 7000 kvm handel, bostäder samt ett kompletterande parkeringshus.

Arbetet med detaljplanen har påbörjats.