Fastigheten förvärvades 2006 av Kungsleden.

Delar av andra våningen byggdes om till bostäder.