16 strandnära villor är under projektering. Under 2014 kommer tomtindelningen att slutföras av Lantmäteriet.  Tomter är nu till salu och kan reserveras. Ta kontakt via info@ehfab.se för mer information.